שרים במדים

הלהקות הצבאיות

להקת אילון'המשמרת הצעירה' לאחר הגיוס

בשנת 1942 הוקם חוג דרמטי בתנועת 'הנוער העובד' בהדרכתו של שמשון לימון, בוגר הלהקה הצבאית העברית הראשונה, וב-1945 התארגנה הקבוצה במסגרת . הלהקה המשיכה לפעול תחת הדרכתם של זלמן לביוש ויוסף (פפו) מילוא כבמאים וסשה ארגוב כמנהל מוסיקלי, ובשנת 1947 החלה הלהקה, שחבריה היו נערים לפני גיוס, לפעול בשירות 'ההגנה', כשחבריה מופיעים מול אנשי ההגנה ברחבי הארץ ובסיומי קורסים.

במרץ 1948 התגייסו חברי החוג הדרמטי של 'המשמרת הצעירה' של מפא"י לצבא. בתחילה הם שובצו לשמירה בבקרים בת"א ובערב, כבעלי ניסיון בהופעות מול חברי ההגנה, הם המשיכו להופיע כגוף בידור עד לסיפוחם ל'להקה הצבאית המרכזית' באפריל 1948.


הצגה ראשונה במאי מנהל מוסיקלי מנהל הלהקה תפאורה כוריאוגרף/העמדת פזמונים
1948שירי התוכנית

 שם השיר  מילים  לחן  שנה  סולן  
שיר החבלנים חיים חפר משה וילנסקי 1948