שרים במדים

הלהקות הצבאיות

הלהקה הצבאית הארציתתכנית א'
עם הקמת הלהקה ע"י איחוד חברי הצ'יזבטרון, להקת 'המשמרת הצעירה' (של מפא"י) וצעירי תיאטרון 'הבימה', הוטלה מלאכת הכנת התכנית החדשה על הבמאי הצעיר מתיאטרון הקאמרי, יוסף (פפו) מילוא ומינה איטלסון מונתה למפקדת הלהקה. הואיל ויוסף מילוא חזר בו מנכונותו לביים את הלהקה החדשה, מונו במקומו צעירי 'הבימה' שרגא פרידמן כבמאי ומנהל אומנותי ושמוליק סגל כמנהל ארגוני. השחקנים אלתרו תכנית מניסיון העבר שלהם ומופע הבכורה עלה שבוע לפני הכרזת המדינה, ב- 7 במאי 1948.

גודלה של הלהקה, הסרבול והניידות הקשים גרמו לאנשי הצ'יזבטרון לחזור למסגרתם הקודמת לאחר חודש, צעד אשר יחד עם היעדר קשר עם היחידות השונות והיכולת להתאים את הרפרטואר להווי הלוחמים, הביא להתפרקות הלהקה במתכונת זו. 


הצגה ראשונה במאי מנהל מוסיקלי מנהל הלהקה תפאורה כוריאוגרף/העמדת פזמונים
7.5.1948 שרגא פרידמן מינה איטלסון ושמוליק סגל